/**/

ja_mageia

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Home Alles over letselschade Welk type ongeval
Welk type ongeval heeft u gehad?
Een verkeersongeval

U heeft een verkeersongeval gehad.

Stel u wordt aangereden door een automobilist en er ontstaat letselschade, dan kunt u de WAM-verzekeraar van de automobilist die uw ongeval heeft veroorzaakt, aanspreken.

De aansprakelijkheid is nog niet erkend?

Het is verstandig om uw expert de volgende vragen te stellen:

 1. Wat is de kans dat de aansprakelijkheid binnen een paar weken alsnog erkend zal worden?
 2. Kunt u mij precies uitleggen wat het probleem is en wat wij hieraan kunnen doen?
 3. Heeft u het proces verbaal van de politie binnen en wat kunt u hieruit afleiden?
 4. Is het verstandig om een aanvullend onderzoek te doen bijv. een ongevallenanalyze, of het inhuren van een verkeersdeskundige e.d.
 5. Gaat u mij een rekening sturen als de aansprakelijkheid op de lange termijn niet rond komt?

Als de kans reëel is dat binnen korte tijd de aansprakelijkheid erkend zal worden dan is het overbodig om een no cure no pay contract af te sluiten.

Duurt het allemaal heel lang en moet uw expert veel tijd,energie of kosten in uw zaak stoppen dan zult u aanvullende afspraken moeten maken. No cure no pay is dan een optie maar het is vaak goedkoper om bijv. een laagtarief af te spreken als er geen succes is. U betaalt uw expert dan een minimale vergoeding als er geen succes is. Hoe hoog bedrag is hangt af van uw onderhandelingsvermogen.  Het geheel van tarieven en afspraken hangt allemaal af van de kans of de aansprakelijkheid in uw zaak alsnog erkend zal worden maar ook van de omvang van de schade. Immers voor een gekneusde vinger gaat uw advocaat niemand dagvaarden. Tot slot is het ook de vraag of uw expert wel alles uit de kast heeft gehaald om de zaak rond te krijgen. Is dat niet zo dan zou het vreemd zijn als u toch zijn volledig loon moet betalen.

Tijdelijk no cure no pay of een gedifferentieerd tarief is ook mogelijk. Kijk eens onder het kopje: Zo zou no cure no pay moeten werken om een paar voorbeelden te zien.

 
Een bedrijfsongeval

U heeft een bedrijfsongeval gehad.

Deze situatie doet zich voor wanneer u letsel oploopt tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden, bijvoorbeeld als u tijdens uw werk gewond raakt door een machine. U kunt uw werkgever dan aansprakelijk stellen op grond van art. 7:658 BW.

De aansprakelijkheid is nog niet erkend?

Het is verstandig om uw expert de volgende vragen te stellen:

 1. Wat is de kans dat de aansprakelijkheid binnen een paar weken alsnog erkend zal worden?
 2. Kunt u mij precies uitleggen wat het probleem is en wat wij hieraan kunnen doen?
 3. Heeft het rapport van de arbeidsinspectie binnen? Waarom is dit eventueel niet opgemaakt?
 4. Zijn er ter plaatse foto's gemaakt?
 5. Zijn de mogelijke getuigen gehoord c.q. heeft u al hun verklaringen?
 6. Is er ander speifiek bewijs in deze zaak welke nog niet bijeen is? (RI & E evaluatie, filmopnamen)

Als de kans reëel is dat binnen korte tijd de aansprakelijkheid erkend zal worden dan is het overbodig om een no cure no pay contract af te sluiten.

Duurt het allemaal heel lang en moet uw expert veel tijd,energie of kosten in uw zaak stoppen dan zult u aanvullende afspraken moeten maken. No cure no pay is dan een optie maar het is vaak goedkoper om bijv. een laagtarief af te spreken als er geen succes is. U betaalt uw expert dan een minimale vergoeding als er geen succes is. Hoe hoog bedrag is hangt af van uw onderhandelingsvermogen.  Het geheel van tarieven en afspraken hangt allemaal af van de kans of de aansprakelijkheid in uw zaak alsnog erkend zal worden maar ook van de omvang van de schade. Immers voor een gekneusde vinger gaat uw advocaat niemand dagvaarden. Tot slot is het ook de vraag of uw expert wel alles uit de kast heeft gehaald om de zaak rond te krijgen. Is dat niet zo dan zou het vreemd zijn als u toch zijn volledig loon moet betalen.

Tijdelijk no cure no pay of een gedifferentieerd tarief is ook mogelijk. Kijk eens onder het kopje: Zo zou no cure no pay moeten werken om een paar voorbeelden te zien

 
Een medische fout

U bent slachtoffer van een medische fout.

Deze situatie doet zich voor wanneer u bijvoorbeeld bent geopereerd en er complicaties optreden ten gevolge van deze medische misser. Een andere situatie is bijvoorbeeld als een arts een verkeerde diagnose stelt en u daardoor te laat of helemaal niet de juiste medische behandeling ontvangt.

Werkte de betrokken arts in loondienst in een ziekenhuis, dan is dit ziekenhuis centraal aansprakelijk voor de fouten van deze arts.

De aansprakelijkheid is nog niet erkend?

Het is verstandig om uw expert de volgende vragen te stellen:

 1. Wat is de kans dat de aansprakelijkheid binnen een paar weken alsnog erkend zal worden?
 2. Kunt u mij precies uitleggen wat het probleem is en wat wij hieraan kunnen doen?
 3. Heeft u het volledig medische dossier binnen?
 4. Wat is het advies van een ter zake kundig medisch adviseur
 5. Is er ander speifiek bewijs in deze zaak welke nog niet bijeen is

Als de kans reëel is dat binnen korte tijd de aansprakelijkheid erkend zal worden, dan is het overbodig om een no cure no pay contract af te sluiten.

Duurt het allemaal heel lang en moet uw expert veel tijd, energie of kosten in uw zaak stoppen, dan zult u aanvullende afspraken moeten maken. No cure no pay is dan een optie maar het is vaak goedkoper om bijvoorbeeld een laagtarief af te spreken als er geen succes is. U betaalt uw expert dan een minimale vergoeding als er geen succes is. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van uw onderhandelingsvermogen. Het geheel van tarieven en afspraken hangt allemaal af van de kans of de aansprakelijkheid in uw zaak alsnog erkend zal worden maar ook van de omvang van de schade. Immers voor een gekneusde vinger gaat uw advocaat niemand dagvaarden.

Bij medische kunstfouten mag wel opgemerkt worden dat het bijzonder moeilijk is om de aansprakelijkheid rond te krijgen. Dit komt met name doordat de betreffende verzekeraars in 8 van de 10 zaken de aansprakelijkheid afwijzen. Mogelijk ligt dit percentage zelfs hoger. Dit betekent dat het geen eenvoudige opgave is om te bewijzen dat er sprake is van een medische fout met name omdat de grens tussen een complicatie en een fout erg dun is.

Het is dan ook erg verstandig om bij uw huisarts c.q. uw behandelend specialist eens informeel te vragen hoe zij dit zien. We gaan er hierbij vanuit dat u niet meer onder behandeling staat van het ziekenhuis of de specialist waarbij het fout ging.

Tijdelijk no cure no pay of een gedifferentieerd tarief is ook mogelijk. Kijk eens onder het kopje: Zo zou no cure no pay moeten werken om een paar voorbeelden te zien.

 
Een ongeval met dieren

U heeft letsel opgelopen door een dier?

Deze situatie doet zich voor wanneer u bijvoorbeeld wordt gebeten door de hond van de buren. Op grond van art. 6:179 BW kan dan de bezitter van het dier aansprakelijk worden gesteld voor uw letselschade. Bij het toetsen van de aansprakelijkheid van de bezitter van het dier wordt bekeken of de bezitter ook aansprakelijk voor uw letselschade was geweest indien hij zijn dier volledig in zijn macht had gehad. In het voorbeeld van de hond van de buren wordt dan gekeken of de buurman ook aansprakelijk was als zijn hond dezelfde schade had veroorzaakt terwijl de hond was aangelijnd.

Wanneer er letselschade wordt veroorzaakt door een dier dat in het bezit is van een bedrijf, bijvoorbeeld een dierentuin, dan is de eigenaar van dit bedrijf op dezelfde voet aansprakelijk voor de letselschade van het dier (art. 6:181 BW).

De aansprakelijkheid is nog niet erkend?

Letselschadezaken met dieren zijn meestal niet moeilijk te beoordelen. Het is soms wel lastig om de aansprakelijkheid rond te krijgen omdat de eigenaar niet mee wil werken of geen WA-verzekering heeft.

Het is verstandig om uw expert de volgende vragen te stellen:

 1. Wat is de kans dat de aansprakelijkheid binnen een paar weken alsnog erkend zal worden?
 2. Kunt u mij precies uitleggen wat het probleem is en wat wij hieraan kunnen doen?
 3. Is er bij het ongeval politie geweest en zo ja, heeft u het proces verbaal van de politie binnen. Wat kunt u hieruit afleiden?
 4. Zijn er getuigen die een verklaring kunnen afleggen? Wat zegt de eigenaar van het dier?
 5. Gaat u mij een rekening sturen als de aansprakelijkheid op de lange termijn niet rond komt?

Als de kans reëel is dat binnen korte tijd de aansprakelijkheid erkend zal worden dan is het overbodig om een no cure no pay contract af te sluiten.

Duurt het allemaal heel lang en moet uw expert veel tijd,energie of kosten in uw zaak stoppen dan zult u aanvullende afspraken moeten maken. No cure no pay is dan een optie maar het is vaak goedkoper om bijv. een laagtarief af te spreken als er geen succes is. U betaalt uw expert dan een minimale vergoeding als er geen succes is. Hoe hoog bedrag is hangt af van uw onderhandelingsvermogen.  Het geheel van tarieven en afspraken hangt allemaal af van de kans of de aansprakelijkheid in uw zaak alsnog erkend zal worden maar ook van de omvang van de schade. Immers voor een gekneusde vinger gaat uw advocaat niemand dagvaarden. Tot slot is het ook de vraag of uw expert wel alles uit de kast heeft gehaald om de zaak rond te krijgen. Is dat niet zo dan zou het vreemd zijn als u toch zijn volledig loon moet betalen.

Tijdelijk no cure no pay of een gedifferentieerd tarief is ook mogelijk. Kijk eens onder het kopje: Zo zou no cure no pay moeten werken.

 

 
Huis-, tuin- en keukenongeval

U heeft letsel door een huis-, tuin- en keukenongeval

Vele ongevallen gebeuren in en om het huis. Denkt u hierbij aan het vallen van de trap, het in je hand knippen of snijden maar ook een kindje die de chloorbus te pakken heeft gekregen met alle gevolgen van dien. In vele gevallen gaat het om een zogenaamde ongelukkige samenloop van omstandigheden waar niemand een verwijt te maken valt. In andere gevallen kan dit wel of kunnen namens het gewonde kindje de ouders aansprakelijk gesteld worden. Dit is zeer specialistische kennis en u doet er goed aan om bij een afwijzing door uw eigen expert er zeker van te zijn, dat dit een expert is op het gebied van de personenschade.

De aansprakelijkheid is dus nog niet erkend?

Het is verstandig om uw expert de volgende vragen te stellen:

 1. Wat is de kans dat de aansprakelijkheid binnen een paar weken alsnog erkend zal worden?
 2. Kunt u mij precies uitleggen wat het probleem is en wat wij hieraan kunnen doen?
 3. Is er politie bij het ongeval geweest? Verkrijg dan het proces-verbaal
 4. Is er een ambulance ter plaatse geweest? Kijk dan of de ambulancemedewerkers iets relevants kunnen zeggen over hetgeen gebeurd is  c.q. hoe zij het slachtoffer aantroffen
 5. Zijn er stille getuigen zoals voorwerpen die duidelijkheid kunnen verschaffen? Maak gelijk foto's van de plaats van het ongeval
 6. Zijn er andere getuigen die iets zinnigs kunnen verklaren? Neem deze verklaringen zo spoedig mogelijk op.
 7. Gaat u mij een rekening sturen als de aansprakelijkheid op de lange termijn niet rondkomt?

Als de kans reëel is dat binnen korte tijd de aansprakelijkheid erkend zal worden, dan is het overbodig om een no cure no pay contract af te sluiten.

Duurt het allemaal heel lang en moet uw expert veel tijd, energie of kosten in uw zaak stoppen, dan zult u aanvullende afspraken moeten maken. No cure no pay is dan een optie maar het is vaak goedkoper om bijvoorbeeld een laagtarief af te spreken als er geen succes is. U betaalt uw expert dan een minimale vergoeding als er geen succes is. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van uw onderhandelingsvermogen. Het geheel van tarieven en afspraken hangt allemaal af van de kans of de aansprakelijkheid in uw zaak alsnog erkend zal worden maar ook van de omvang van de schade. Immers voor een gekneusde vinger gaat uw advocaat niemand dagvaarden. Tot slot is het ook de vraag of uw expert wel alles uit de kast heeft gehaald om de zaak rond te krijgen. Is dat niet zo, dan zou het vreemd zijn als u toch zijn volledig loon moet betalen.

Tijdelijk no cure no pay of een gedifferentieerd tarief is ook mogelijk. Kijk eens onder het kopje:
Zo zou no cure no pay moeten werken om een paar voorbeelden te zien.

 

 
Meer artikelen...
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2