/**/

ja_mageia

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Alles over letselschade Smartengeld
Smartengeld
Wat is smartengeld en waar heb ik recht op?

Wat is smartengeld en waar heb ik recht op?
Stel, u heeft letsel opgelopen en de schaderegelaar van de verzekeraar of uw eigen belangenbehartiger adviseert u akkoord te gaan met een bepaald bedrag aan smartengeld. Hoe weet u wat dit precies inhoudt en vooral of het u geboden bedrag wel genoeg is?

Artikel 6:95 BW geeft aan dat schade die bestaat uit “vermogenschade en ander nadeel” vergoed dient te worden. Met ander nadeel wordt bedoeld: immateriële schade bestaande uit lichamelijke pijn, geestelijk leed of vermindering van de levensvreugde. Bijeen noemen we deze vergoeding: smartengeld.

Artikel 6:106 BW geeft een uitgebreidere omschrijving van immateriële schade. Er is sprake van immateriële schade wanneer er geen sprake is van een vermindering van het vermogen van het slachtoffer zoals bij het verlies aan verdienvermogen, maar de wetgever heeft in art. 6:106 BW toch aan de rechter de mogelijkheid gegeven naar 'billijkheid' een vergoeding voor niet-vermogensrechtelijke schade uit te laten keren. De hoogte van de vergoeding van deze immateriële schade hangt af van vele factoren die worden besproken onder het kopje 'Smartengeld bestaat uit vele componenten'.

Smartengeld bestaat uit vele componenten
Vraag aan uw belangenbehartiger of hij u de componenten weet te noemen waaruit het smartengeld bestaat en u zult al snel kunnen zien of hij/zij zijn vak verstaat. Smartengeld is namelijk niet alleen een compensatie voor gederfde levensvreugde maar wordt bepaald door onder andere de volgende factoren:  

• Leeftijd (vgl. iemand van 80 jaar versus een jong kind)
• Duur van de ziekenhuisopnames (vgl. polikliniek versus intensive care)
• Looptijd van het letsel (vgl. een gebroken been van 6 weken of een dwarslaesie levenslang)
• Intensiteit van de behandelingen en doorstane pijn (vgl. een gebroken been versus brandwonden)
• Duur van de behandelingen (een dagopname ziekenhuis versus een revalidatietraject van maanden)
• Resterende beperkingen voor de toekomst (vgl. een breuk versus amputatie)
• Mate waarin u functioneel invalide bent geworden (gaat in % van het gehele lichaam)
• De mate waarin u arbeidsongeschikt bent geworden ( vgl. Kunt u uw eigen werk nog doen of mogelijk ander werk) 
• Gederfde levensvreugde (je kindje niet kunnen tillen of je hobby’s niet meer kunnen uitoefenen. Hier vallen heel veel aspecten onder)
• Het geschokte rechtsgevoel

 
Hoe berekent de expert mijn smartengeld?

Hoe berekent mijn expert de omvang van mijn smartengeld?

Allereerst is er de Smartengeldgids van de ANWB. Hierin staan honderden uitspraken waarbij de rechters een uitspraak hebben gedaan over de omvang van het smartengeld bij een bepaald letsel.

Het nadeel van het gebruik van de Smartengeldgids is, dat de bedragen in verhouding met de bedragen welke uw expert in den minne zou kunnen regelen, nogal laag zijn. Uw expert moet zich dan ook niet laten leiden door die gids maar de bedragen aldaar als onderkant van de onderhandelingen inzetten.

In het algemeen hanteren we een bandbreedte van € 1.000,- tot € 1.500,- per procent blijvende invaliditeit. U kunt aan uw expert vragen hoeveel procent blijvend invalide u in uw zaak bent. Weet hij dit niet, dan kan hij dit aan zijn medisch adviseur vragen. Het is geen wet maar geeft u een idee van de omvang van het smartengeld. Loopt uw zaak zeer lang of betreft het een uitzonderlijk schrijnende situatie, dan is afwijking hiervan zeer wel mogelijk.

Het hoogste bedrag aan smartengeld welke tot nu toe is uitgekeerd was een bedrag van fl. 300.000,-.