/**/

ja_mageia

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Alles over letselschade Schadeposten
Schadeposten
Wat zijn de schadeposten die je in een letselschadezaak kan opvoeren?

Wat zijn mogelijke schadeposten in een letselschadezaak?
In principe kunt u alle schade opvoeren die u heeft waarbij we als regel uitgaan van:

Het inkomen welke u zonder ongeval had kunnen verdienen versus het inkomen welke u nu na ongeval verdient rekening houdende met uw pensioenrechten

en

alle kosten welke u ten gevolge van het ongeval heeft moeten maken.

 

 
Welke schade betaalt de verzekeraar wel en welke niet?

De verzekeraar moet uw schade betalen
Het slachtoffer heeft een persoonlijk vorderingsrecht op de aansprakelijke partij. Dit is meestal een verzekeraar. De verzekeraar moet alle schade betalen die u ten gevolge van het ongeval heeft en het inkomen welke u door het ongeval misloopt. Ook zwart inkomen kunt u als schade opgeven.

De kring van gerechtigden is helaas zeer beperkt. Buiten het slachtoffer om hebben alleen de regrespartijen een vorderingsrecht. Dit zijn de werkgever, het UWV en de zorgverzekeraar. Het is vreemd maar stel dat u samen met uw vrouw een V.O.F. heeft en u valt uit, dan krijgt uw vrouw geen schadevergoeding. Zij zal de aansprakelijke partij apart moeten aanspreken op grond van een onrechtmatige daad ex. art. 6:162 BW. Een zelfde probleem doet zich voor bij de aparte categorie van schade bij overlijden. Voor deze groep verwijzen wij u naar uw expert daar het te ver gaat om op deze site hier uitgebreid op in te gaan. In het algemeen kan gesteld worden dat ons rechtstelsel een zeer beperkte kring van gerechtigden kent.

 
Er is een discussie over de omvang van de schade, wat betekent dit? En hoe nu verder?

Een discussie over de omvang van de schade

Waarom is die discussie er? Is de aansprakelijkheid erkend en is er geen discussie over de medische causaliteit, dan zou er geen tot nauwelijks discussie mogen zijn over de omvang van de schade. In de praktijk is dit niet zo. De verzekeraar zal daar waar mogelijk is de schade bagatelliseren en aangeven dat het door u en uw expert opgevoerde carrièrepad en de omvang van de schade aan de bovenkant gesteld is. Dit is natuurlijk zijn goed recht omdat hij immers diegene is die uw schade moet betalen. Het is aan u en uw expert om de schade te onderbouwen en inzichtelijk te maken, desnoods met een actuarieel rapport (een rekenrapport) als hulpmiddel.

Deze discussie kan ook het gevolg zijn van een nieuw ongeval waarvan u bijvoorbeeld opnieuw slachtoffer bent geworden. De verzekeraar zal dan kunnen aanvoeren, dat het causaal verband tussen uw schade en het eerdere ongeval is doorbroken en dat uw huidige en toekomstige schade te wijten is aan het tweede ongeval. Daarbij zal de verzekeraar ook kunnen verklaren, dat hij slechts uw schade tot het moment van het tweede ongeval wil vergoeden en dat alle schade die u daarna hebt geleden en nog in de toekomst zal lijden, niet voor zijn rekening zal komen.

Getuigen

Opvallend is dat weinig experts getuigenverklaringen gebruiken bij het onderbouwen van schade en het inzichtelijk maken van klachten en beperkingen. Eén getuige is volgens de wet geen getuige maar twee en meer personen is gewoon bewijs. Het is dus verstandig om in overleg met uw expert getuigenverklaringen in te brengen waardoor uw schade inzichtelijk en onderbouwd wordt.

 


 
Mag de verzekeraar het opkomend voordeel van een andere verzekering verrekenen?

Mag men opkomend voordeel verrekenen?
U heeft in privé een sommenverzekering gesloten, bijvoorbeeld een ongeval inzittendenverzekering. De vraag is of het opkomend voordeel van deze uitkering mag worden verrekend met de vergoeding in het kader van uw letselschadezaak.

In het algemeen mag je een schadeverzekering wel verrekenen en een sommenverzekering niet. Bij een schadeverzekering moet u denken aan bijvoorbeeld een levensverzekering. Bij het bepalen van uw inkomen na het ongeval telt ook de WGA-hiaat verzekering mee. Het gaat om het inkomen welke u heeft na het u overkomen ongeval ten opzichte van de situatie vóór het ongeval. Een eenmalige uitkering in het kader van een sommenverzekering en ook nog eens met een beperkte omvang, mag niet verrekend worden.

Uw expert kan u hierover meer vertellen.