/**/

ja_mageia

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Alles over letselschade De schadeberekening
De schadeberekening
Wat is een rekenrapport?

In een rekenrapport (actuariële berekening) staat de berekening van uw verlies aan arbeidsvermogen en pensioenschade. In het eerdere letselschadetraject is vastgesteld dat u deze schade hebt geleden en in de toekomst nog zal lijden ten gevolge van het ongeval.

Uw verlies aan arbeidsvermogen wordt in het rekenrapport berekend door een vergelijking te maken met uw huidige inkomenssituatie na het ongeval en de hypothetische situatie waarin het ongeval niet had plaatsgevonden (het inkomen zonder ongeval).

Bij het inkomen zonder ongeval worden ook berichten van uw werkgever over uw eventuele carrièrekansen berekend. Wat had u kunnen verdienen zonder ongeval?

U kunt uw rekenmeester opdracht geven tot het mee laten rekenen van andere variabelen gedurende een bepaalde looptijd. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp, uw zelfwerkzaamheid e.d.

Een rekenrapport is werk voor specialisten en kost nogal behoorlijk wat geld. Het opstellen ervan dient dan ook alleen te gebeuren in zaken met een omvangrijke schade daar anders de verzekeraar hoogst waarschijnlijk de kosten ervan niet zal willen betalen. Het is verstandig dat u hieromtrent van tevoren met uw expert overleg pleegt.

 
 
Waarom is het verstandig om een rekenrapport te maken?

In een letselschadezaak wordt een rekenrapport opgesteld om weer te geven wat het verschil is tussen uw inkomen in de hypothetische situatie zonder dat het ongeval had plaatsgevonden en uw daadwerkelijke inkomen na het ongeval waarvan u slachtoffer werd. Dit verschil noemen we het verlies aan arbeidsvermogen, ook wel eens verlies aan verdienvermogen/verlies arbeidsvermogen (vav) genoemd.

Het is verstandig om zo'n rekenrapport te laten opstellen omdat er vaak bij de verzekeraar discussie ontstaat over de omvang van uw schade en de schadepost 'verlies aan arbeidsvermogen' meestal de hoogste schadepost is van uw totale vordering.

Hoewel volgens vaste jurisprudentie sinds de arresten Vehof/Helvetia (Hoge Raad 15 mei 1998, NJ 1998, 624) en Van Sas/Interpolis (Hoge Raad 14 januari 2000, NJ 2000, 437) niet al te hoge eisen mogen worden gesteld aan het bewijs van uw hypothetische inkomen (zonder ongeval), verdient het toch aanbeveling dit inkomen te laten berekenen. Een rekenrapport maakt op die manier een groot deel van uw schade inzichtelijk.

Ook wordt het aanbevolen dit door een rekenmeester te laten doen, waarvan beide partijen akkoord zijn met zijn inschakeling. Dit voorkomt eventuele discussies achteraf over de objectiviteit, betrouwbaarheid etc.

 
Welke aspecten zijn van belang bij het opmaken van een rekenrapport?

Bij het opstellen van een rekenrapport is het van de belang, dat de rekenmeester over voldoende financiële stukken beschikt.

Denkt u hierbij aan stukken van arbeidsdeskundige aard zoals beschikkingen van het UWV, salarisstroken, uw arbeidsovereenkomst, brieven van uw werkgever over uw salaris(verhogingen) en promotiekansen e.d.

Indien u als zelfstandig ondernemer letselschadeslachtoffer bent geworden, dan is het van belang de rekenmeester voldoende inzicht te geven in de financiële stukken van uw bedrijf zoals de jaarrekeningen van vóór en na het u overkomen ongeval.

Op deze manier kan in het rekenrapport een duidelijk financieel beeld worden geschetst van het verschil in uw inkomenssituatie na het ongeval, vergeleken met de hypothetische situatie dat het ongeval u niet was overgekomen.

 
Wie stelt een rekenrapport op?

Een rekenrapport wordt opgesteld door een daartoe gespecialiseerde rekenmeester. Meestal wordt deze door een letselschadespecialist of letselschadeadvocaat extern ingeschakeld.

Ook komt het voor, dat een letselschadebureau zelf intern een daartoe deskundige rekenmeester in dienst heeft of zelfs beschikt over een calculatieafdeling.

Het is verstandig om met uw expert de inzet van een rekenmeester af te stemmen mede omdat ook hier behoorlijke kosten mee gemoeid zijn.

 
Wat staat er niet in een rekenrapport?

In het rekenrapport worden geen uitspraken gedaan over de causaliteit, noch over uw medisch dossier en ook niet over de juridische aspecten van uw letselschadezaak.

Er is discussie tussen belangenbehartigers en verzekeraars over een aantal actuariële aspecten. Met name mr. dr. L.H. Pals heeft zich de afgelopen vijftig jaar ingezet om te komen tot een rekensysteem dat zo optimaal mogelijk aansluit bij de praktijk van het dagelijks leven. De punten waarop uw expert nog een discussie met de verzekeraar zou kunnen aangaan zijn:

  1. De rekenrente
  2. De welvaartscorrectie
  3. De kapitalisatiedatum/peildatum
  4. De herbeleggingsfictie

Het gaat te ver om deze onderwerpen hier geheel uit te werken. Uw expert kent deze begrippen en kan u nader informeren.