/**/

ja_mageia

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Alles over letselschade Buitengerechtelijke kosten Wat dient er in een nota te staan?
Wat dient er in een nota te staan?

Allereerst dient weer gekeken te worden naar uw primaire contract. Welke afspraken heeft u met uw expert gemaakt? Is er sprake van een succes fee of mag de expert gewoon een uurtarief hanteren?

Ervan uitgaande dat u een rekening krijgt van een advocaat of letselschade expert gebaseerd op uurbasis, dan dient de nota te voldoen aan de volgende eisen:

De nota dient op uw naam te zijn opgesteld
De buitengerechtelijke kosten zijn onderdeel van uw schade. Het is dus de bedoeling dat ook de kosten van uw advocaat c.q. uw letselschade expert op uw naam worden gefactureerd.

De nota dient aan te geven hoeveel uren er aan een handeling is gewerkt en door wie
Dit mag aan de hand van een codelijst maar de specificatie van die codelijst moet ingesloten zijn en overzichtelijk. Hiermee bedoelen wij dat er dusdanig veel codes op staan dat al de handelingen van de expert verantwoord kunnen worden. Bijvoorbeeld A004 is: gesprek met cliënt; B004 is een brief aan cliënt; E004 is een bespreking met een cliënt; 031 is binnenkomende post.

Het afgesproken uurtarief dient duidelijk te zijn
Let u erop dat uw belangenbehartiger een marktconform uurtarief factureert immers als uw expert een te hoog tarief vraagt, dan zal het niet verwonderlijk zijn dat zijn/haar kosten niet, of niet geheel, betaald zullen worden waardoor u mogelijk onnodig met een nota geconfronteerd wordt.

ls er sprake van kantoorkosten op de nota dan dient het percentage kantoorkosten inzichtelijk te zijn
Vraag tien mensen "wat zijn kantoorkosten" en u zult verschillende antwoorden krijgen. Volgens ons gaat het hier om de vaste kantoorkosten zoals kopieerkosten, postzegels e.d. die direct gerelateerd zijn aan uw zaak. Volgens anderen horen hier ook de kosten bij van het kopieerapparaat en de fax. Verder zijn er mensen die ook van mening zijn dat de kosten van de secretaresse hieronder vallen. Dit is niet juist. Zie de volgende vraag.

Moet ik ook de secretaresse van mijn advocaat of letselschadespecialist betalen?
Natuurlijk moet ook het loon van de secretaresse betaald worden. Dit loon zit echter in de vaste kosten van het kantoor c.q. in het loon van uw advocaat of expert verwerkt. In de praktijk zien we nog wel eens dat de secretaresse tegen voltarief opgevoerd wordt. U betaalt als klant dan € 5,- per minuut voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak. Dit mag absoluut niet en u kunt dit bij ons melden, mocht u dit constateren.

Het dient duidelijk te zijn of uw expert tussentijds betalingen heeft ontvangen van de aansprakelijke partij en of deze betalingen zijn verrekend met de openstaande nota's
De verzekeraar dient de redelijke kosten van rechtsbijstand te betalen. Het dient u duidelijk te zijn of er nog rekeningen openstaan zodat voorkomen wordt, dat u straks onnodig geconfronteerd wordt met een grote rekening.

Indien er verschotten (kosten van derden) worden opgevoerd, dan dient het u duidelijk te zijn wie deze partijen zijn
Of het nu verschotten zijn t.b.v. een procedure, het opvragen van medische informatie of dat er een actuarieel rekenmeester wordt ingeschakeld, het dient u duidelijk te zijn waar die kosten vandaan komen en of het, gezien de stand van het dossier wel nodig was om die kosten te maken. Tevens mag u gerust wat kritischer zijn op die kosten als blijkt dat bijvoorbeeld het actuarieel kantoor, het arbeidsdeskundig kantoor of het ingeschakelde advocatenkantoor onderdeel uitmaakt van het door u ingeschakelde bureau. Af en toe zien we dat er bij dergelijke grote kantoren "expres" al heel gauw gegrepen wordt naar externe disciplines die verkapt van hetzelfde kantoor afkomstig zijn.