/**/

ja_mageia

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Alles over letselschade Aansprakelijkheid Algemene aspecten over aansprakelijkheid
Algemene aspecten over aansprakelijkheid

Formele aansprakelijkheid
Na een ongeval, en dit kan een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een medische kunstfout of een overig ongeval zijn, heeft de aansprakelijk gestelde partij erkend dat hij onrechtmatig heeft gehandeld en dat hij u hierbij schade heeft berokkend. Deze schade moet inzichtelijk worden gemaakt en betaald worden door de dader hetzij diens verzekeraar.

Het gaat hier over de schade welke niet betwistbaar is, bijvoorbeeld de schade aan uw auto na een verkeersongeval of schade aan uw kleding, fiets, horloge e.d.

Medische aansprakelijkheid oftewel causaliteit
De aansprakelijke partij zal alleen uw schade betalen als er een oorzakelijk verband is tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis, en de door u gestelde schade welke veroorzaakt wordt doordat u lichamelijke klachten heeft. We noemen dit de medische causaliteit. Er dient een conditio sine qua non verband te zijn. Dit wil zeggen dat er een oorzakelijk verband dient te bestaan tussen de klachten en de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Bij veel letsel staat dit oorzakelijke verband niet ter discussie. Bij andere klachten duidelijk wel. Denk maar eens aan een whiplash, dystrofie, RSI, burn-out e.d. Het is het slachtoffer dat zijn schade dient te bewijzen waarbij de rechtspraak vaak ten gunste van het slachtoffer is. Aan het slachtoffer mogen geen strenge eisen worden gesteld met betrekking tot het te leveren bewijs.